Doç. Dr. Ediz YEŞİLKAYA 28-11-2022

Haşimoto Hastalığında Tiroid Bezinde Nodül Gelişir mi?

Çocuklarda tiroid nodülü (beze) erişkinlere göre çok nadiren görülmektedir. Erişkinlerin %20-35’inde tiroid nodülü görülmesine karşın çocukların %0,2-5’inde görülmektedir. Tiroid nodülleri sıklıkla şikayete neden olmaz ve çoğunlukla raslantısal olarak saptanırlar. Çocuklarda görülen tiroid nodüllerinin çoğu iyi huylu (benign) olmasına rağmen kötü huylu (malign) olma riski erişkinlere göre daha fazladır ve bu nedenle tirod nodülü olan çocuklar yakın takip edilmelidir. 

Tiroid nodüllerinde kötü huylu (malign) olma riski erişkinlerde %5-10 iken, bu risk çocuklarda %10-25 arasında değişmektedir. Bu nedenle çocuklarda tiroid nodülü önemlidir ve takip edilmelidir. 

Tiroid nodülünün tek veya birden fazla olması, büyüklüğü, hızlı büyümesi, kıvamı, etrafındaki dokulara yapışık olup olmaması veya boyunda bezeler (lenfadenopati) olup olmaması kanser şüphesi acısından önemlidir. Özellikle tiroid nodülü olan çocukların, ergen olması, erkek olması, boyun bölgesine radyasyon almış olması, ailede tiroid kanseri olan kişilerin olması (medüller) ve nodülün sert olup etraf dokulara yapışık olması ile ses kısıklığıve yutma güçlüğü gibi şikayetlerin olması kötü huylu (malign) olma şüphesini arttırır.

Çocuklarda tiroid nodülü (beze) erişkinlere göre çok nadiren görülmektedir.

Haşimato hastalığı olan çocuklarda tiroid bezinde büyümeye (guatr) ve tiroid nodülü gelişebilir. İlk başta guatr ve/veya tiroid nodülü olmasa da zaman içinde guatr veya tiroidi nodülü ortaya çıkabileceği için mutlaka çocuk endokrin takibi gereklidir. Haşimato Hastalığı olan çocuklarda tiroid nodülü saptanma oranı %10-30 arasında seyretmektedir. Ailede tiroid hastalığı varsa çocukta tiroid nodülü gelişme olasılığı yüksek olur. Bu nedenle ailesinde tiroid hastalığı olan çocuklarda özellikle de ergenlik döneminde tiroid ultrasonu ile tiroid bezinin büyüklüğü ve tiroid nodüllerinin varlığı araştırılmalıdır.

Haşimato Hastalığı ile tiroit kanseri gelişimi arasında ilişki tam bilinmese de haşimato hastalığı olanlarda tiroid kanseri gelişme riskinin belirgin arttığı belirtilmektedir. Özellikle tiroid nodülü bulunan Haşimato Hastalığı olan çocuklarda, tiroid kanseri gelişme riski nedeniyle takip çok ama çok önemlidir. Haşimato Hastalığı olan çocuklarda, mutlaka düzenli olarak çocuk endokrin uzmanı tarafından takip edilmelidir.

Ultrason radyasyon içermez. Günümüzde yüksek çözünürlüklü ultrasonlar ile tiroid bezi ve nodülleri çok hassas bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu nedenle Haşimato Hastalığı olan çocuklara 6-12 ay aralıklara tiroid ultrason ile değerlendirilmesi önemli ve gereklidir.

Ankara Çocuk Endokrinoloji Uzmanı olarak size ve çocuklarınıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Hotline
0850 474 28 05