Bilimsel Faaliyetler

 

56 adet SCI ve SCI-E’de taranan dergilerde yayımlanan makale (43 tanesi orijinal araştırma)
42 adet TUBİTAK ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurulu Veri Tabanı tarafından indekslenen ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makale (28 tanesi orijinal araştırma)
3 adet Uluslararası kongrede sunulmuş sözel bildiri
21 adet Uluslararası kongrelerde sunulmuş poster bildiri
11 adet Ulusal kongrelerde sunulmuş sözel bildiri
82 adet Ulusal kongrelerde sunulmuş poster bildiri
1 adet Uluslararası bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı
25 adet Ulusal bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı
4 adet Ulusal kitap yazarlığı
2 kez Ulusal dergilerde yayın kurulu üyeliği
3 kez Ulusal kongre ve sempozyumlarda oturum başkanlığı
3 kez Ulusal kongre ve sempozyum düzenleme kurulu üyeliği
5 kez Ulusal seminer, sempozyum ve panellerde konuşmacı

 

Hotline
0850 474 28 05