Doç. Dr. Ediz YEŞİLKAYA 21-11-2022

Haşimoto Hastalığında Tiroid Bezinde Büyüme (Guatr) Gelişir Mi?

Haşimato Hastalığı çocuk ve ergenlerde tiroid fonksiyon bozukluğunun en sık nedenidir. Haşimato Hastalığı çocuk ve ergenlerde tiroid bezinde büyüme (guatr) ve tiroid nodülü gelişimi söz konusudur. Guatr, yaşa göre tiroid bezinin büyük olmasını ifade eder. Çok çeşitli nedenlerden dolayı guatr meydana gelir. 

Dünya çapında guatrın ve önlenebilir zeka geriliğinin en sık nedeni, iyot eksikliğidir. Ancak tuza iyot eklenmesi nedeniyle gelişmiş ülkelerde iyot eksikliğine bağlı guatr görülme riski yok edilmiştir.

Haşimato hastalığı çocuk ve ergenlerde tiroid fonksiyon bozukluğunun en sık nedenidir.

Gelişmiş ülkelerde Haşimato Hastalığı gibi otoimmün tiroid hastalıklarında guatr gelişmesi söz konusudur. Guatrın büyüklüğü çok değişkendir; küçük veya çok büyük bir guatr olabilir. Genellikle lastik kıvamında, yüzeyi düzensiz ve ağrısızdır. Guatr bir bütün olarak büyümüş olabileceği gibi, tiroid bezi içinde tek veya çok nodüller de saptanabilir. 

Çocukların, guatr açısından takip edilmesi ve gerekli hallerde ultrason ile 3 boyutunun ölçülerek tiroid volümünün hesaplanması önemlidir. Çocuklarda yaşla birlikte tiroid bezinin büyüyeceği unutulmamalıdır. Ultrason ile hesaplanan tiroid volümleri, çocuğun yaşına göre olan normal volümler ile karşılaştırılarak guatr gelişip gelişmediği saptanmalıdır.

Çocuklarda yaşa göre tiroid volümü üst sınırları

Tiroid bezinde büyüme (guatr) gelişip gelişmediğinin saptanması açısından Haşimato Hastalığı olan çocuk ve ergen, çocuk endokrin kontrolünde elle muayenesi (3-4 ayda bir) ve her yıl tiroid ultrasonu ile değerlendirilmesi önemli ve gereklidir.

Ankara Çocuk Endokrinoloji Uzmanı olarak size ve çocuklarınıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Hotline
0850 474 28 05