Doç. Dr. Ediz YEŞİLKAYA 14-11-2022

Haşimato Hastalığında Takip Nasıl Yapılır?

Haşimato Hastalığı, çocuklarda en sık görülen tiroid bezi hastalığıdır. Haşimato Hastalığı 100 okul çağı çocuktan 1-3’ünde görülecek kadar toplumda sık görülen bir hastalıktır. Haşimato hastalığının takibi ve tedavisi, çocuğun gelecekteki sağlığı açısından çok önemlidir.

Çocuklarda sık görülen Haşimato Hastalığı olan çocuklar mutlaka erken tanı ve erken tedavi için düzenli olarak Çocuk Endokrinoloji Uzmanı tarafından takip edilmelidir. 

Haşimato Hastalığında düzenli takip gereklidir. Nasıl takip edilmelidir?

Tiroid Hormon Düzeyleri Normal Olan Haşimato Hastalıklı Çocuklarda Takip Nasıl Olmalıdır?

Haşimato hastalığı olan çocukların %50-88 gibi büyük çoğunluğunda ilerleyen yaşlarda da tiroid hormon seviyesi normal kalmaktadır. Ancak bu çocukların %15-40’ında zaman içinde tiroid hormon üretimi bozulmakta ve serum tiroid hormon düzeyleri düşmektedir.

Bu nedenle tiroid hormon düzeyleri normal olup haşimato Hastalığı olan çocuklar, 4-6 ayda bir Çocuk Endokrin Uzmanı tarafından takip edilmesi (muayene ve tetkik) gerekli ve önemlidir.

Tiroid Hormon Düzeyleri Düşük Olan Haşimato Hastalıklı Çocuklarda Takip Nasıl Olmalıdır?

Haşimato hastalığı olan çocukların %20-30’unda, başvuru esnasında hipotiroidi saptanmaktadır.

Bu nedenle hipotiroit Haşimato Hastalığı olan çocuklar, 3 ayda bir Çocuk Endokrin Uzmanı tarafından takip edilmesi (muayene ve tetkik) gerekli ve önemlidir. Hatta takip esnasında ilaç doz değişikliği yapıldıysa 1-2 ay gibi daha kısa sürelerde de kontrol edilmesi gerekebilir.

TSH Düzeyleri Hafif Yüksek Olan Haşimato Hastalıklı Çocuklarda Takip Nasıl Olmalıdır?

Hafif TSH hormon yüksekliği (10 mU/L’nin altında), Haşimato Hastalığı olan çocukların yaklaşık %6-20’sinde saptanmaktadır. Bu çocukların takibi esnasında özellikle anti-Tiroid Peroksidaz antikoru ve/veya serum TSH düzeyleri yükseliyorsa ve/veya çocukta çölyak hastalığı varsa bu çocuklarda hipotiroidi gelişme riski fazladır. 

Bu nedenle TSH değeri hafif yüksek olup hipotiroit Haşimato Hastalığı olan çocuklar, 1-3 ayda bir Çocuk Endokrin Uzmanı tarafından takip edilmesi (muayene ve tetkik) gerekli ve önemlidir. 

Haşimato hastalığı 100 okul çağı çocuktan 1-3’ünde görülecek kadar toplumda sık görülen bir hastalıktır.

Tiroid Bezi Büyümemesi İçin Haşimato Hastalıklı Çocuklarda Takip Nasıl Olmalıdır?

Haşitomo Hastalığı çocuk ve ergenlerde tiroid bezinde büyüme (guatr) ve tiroid nodülü gelişimi söz konusudur. 

Bu nedenle Haşimato Hastalığı olan çocuklar, en az 12 ayda bir tiroid ultrasonu ile değerlendirilmesi gerekli ve önemlidir. 

Haşimato Hastalıklı Çocuklarda Tiroid Nodül Takibi Nasıl Olmalıdır?

Haşimato Hastalığı olan çocuklarda tiroid nodülü saptanma oranı %10-30 arasında seyretmektedir. Ailede tiroid hastalığı varsa çocukta tiroid nodülü gelişme olasılığı yüksek olur. Bu nedenle ailesinde tiroid hastalığı olan çocuklarda özellikle de ergenlik döneminde tiroid ultrasonu ile tiroid bezinin büyüklüğü ve tiroid nodüllerinin varlığı araştırılmalıdır.

Bu nedenle Haşimato Hastalığı olan çocuklar, en az 6-12 ayda bir tiroid ultrasonu ile değerlendirilmesi gerekli ve önemlidir. Özellikle ultrason görüntüsü problemli olan çocuklarda, Tiroid ince iğne biyopsisi de yapılması gerekebilir.

Haşimato Hastalıklı Çocuklarda Tiroid Kanseri İçin Takip Nasıl Olmalıdır?

Haşimato Hastalığı ile tiroit kanseri gelişimi arasında ilişki tam bilinmese de haşimato hastalığı olanlarda tiroid kanseri gelişme riskinin belirgin arttığı belirtilmektedir. Özellikle tiroid nodülü bulunan haşimato hastalığı olanlarda, tiroid kanseri gelişme riski daha fazladır. 

Bu nedenle Haşimato Hastalığı olan çocuklar, en az 6-12 ayda bir tiroid ultrasonu ile değerlendirilmesi gerekli ve önemlidir. Özellikle ultrason görüntüsü problemli olan çocuklarda, tiroid ince iğne biyopsisi de yapılması gerekebilir.

Haşimato Hastalıklı Çocuklarda Bağışık Sistemi Hastalıkları Nasıl Takip edilir?

Haşimato Hastalığı olan çocuklarda, bağışık sistem hastalıkları [Romatoid Artrit (romatizma), Persiyöz Anemi (kansızlık), Vitiligo (cilt beyazlığı), Tip 1 Diyabet, Çölyak Hastalığı, Addison Hastalığı (Böbrek Üstü Bezi Problemi), Alopesi (Saç Dökülmesi) ve ITP (Pıhtılaşma Problemleri), Myastenia Gravis (kas hastalığı, ) gibi hastalıklar veya problemler] zaman içinde gelişebilir. Bu nedenle Haşimato Hastalığı olan hastaların düzenli takibi önemlidir.

Haşimato Hastalığı olan çocuklar, 3-4 ayda bir Çocuk Endokrin Uzmanı tarafından takip edilmesi (muayene ve tetkik) gerekli ve önemlidir. 

Haşimato Hastalığı, ilk bakışta çok basit bir hastalık olarak görülse de çok değişik problemlere neden olabilmesi acısından önemlidir. Çünkü problemlerin çoğu erken tanı ve tedavi ile mükemmel sonuç alınmaktadır.

Anne ve babalara düşen en önemli görev, Haşimato Hastalığı olan çocukların tanı, tedavi ve takiplerini ihmal etmemeleridir. Aksi halde çocuklarımız, gelecek yaşamlarında bazı olumsuz durum ve hastalıklara maruz kalmaları söz konusudur.

Ankara Çocuk Endokrinoloji Uzmanı olarak size ve çocuklarınıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Hotline
0850 474 28 05