Doç. Dr. Ediz YEŞİLKAYA 31-10-2022

Haşimato Hastalığında Takip Neden Önemlidir?

İyot eksikliği olmayan bölgelerde çocuklarda tiroid hormon üretim eksikliğinin (hipotiroidi) en sık nedeni haşimato hastalığıdır. Haşimato hastalığı, çocuklarda en sık görülen tiroid hastalığıdır. Takibi ve tedavisi, çocuğun gelecekteki sağlığı açısından çok önemlidir.

Haşimato Hastalığı 100 okul çağı çocuktan 1-3’ünde görülecek kadar toplumda sık görülen bir hastalıktır. Çocuklarda sık görülen Haşimato Hastalığı olan çocuklar mutlaka erken tanı ve erken tedavi için düzenli olarak Çocuk endokrin uzmanı tarafından takip edilmelidir.

Haşimato Hastalığının Takibi İçin 5 Önemli Neden

1. Haşimato Hastalığında Tiroid Hormonu Tedavisi Gerekebilir

Çocuklarda Tiroid Hormon Eksikliği (hipotiroidi)

  • Büyüme gelişme geriliği

  • Okul başarısında azalma

  • Ergenlik problemleri

  • Kabızlık

  • Cilt kuruluğu

  • Yorgunluk

  • Halsizlik

  • Kansızlık

  • Kolesterol yüksekliği gibi kalıcı nörolojik ve/veya gelişim bozukluklarına neden olabileceği için Çocuk Endokrin Uzmanları tarafından takip edilmesi gerekli ve önemlidir.

Çünkü; tiroid hormon düzeyleri normal olan haşimato hastalığı olan çocukların %50-88 gibi büyük çoğunluğunda ilerleyen yaşlarda da tiroid hormon seviyesi normal kalmaktadır. Ancak bu çocukların %15-40’ında zaman içinde tiroid hormon üretimi bozulmakta ve serum tiroid hormon düzeyleri düşmektedir. Haşimato Hastalığı olan çocukların %20-30’unda, başvuru esnasında hipotiroidi saptanmaktadır.

2.Haşimato Hastalığında Tiroid Bezinde Büyüme (Guatr) Gelişebilir

Haşitamo Hastalığı çocuk ve ergenlerde tiroid bezinde büyüme (guatr) ve tiroid nodülü gelişimi söz konusudur. Bu nedenle erken tanı ile tiroid bezindeki büyümenin engellenmesi için Çocuk Endokrin Uzmanları tarafından takip edilmesi gerekli ve önemlidir.

3. Haşimato Hastalığında Tiroid Nodülü Gelişebilir

Haşimato Hastalığı olan çocuklarda tiroid nodülü saptanma oranı %10-30 arasında seyretmektedir. Ailede Tiroid Hastalığı varsa çocukta tiroid nodülü gelişme olasılığı yüksek olur. Bu nedenle ailesinde tiroid hastalığı olan çocuklarda özellikle de ergenlik döneminde tiroid ultrasonu ile tiroid bezinin büyüklüğü ve tiroid nodüllerinin varlığı araştırılmalıdır.

İyot eksikliği olmayan bölgelerde çocuklarda tiroid hormon üretim eksikliğinin (hipotiroidi) en sık nedeni haşimato hastalığıdır.

4. Haşimato Hastalığında Tiroid Kanseri Gelişebilir

Haşimato Hastalığı ile tiroit kanseri gelişimi arasında ilişki tam bilinmese de haşimato hastalığı olanlarda tiroid kanseri gelişme riskinin belirgin arttığı belirtilmektedir. Özellikle tiroid nodülü bulunan Haşimato Hastalığı olanlarda, tiroid kanseri gelişme riski daha fazladır.

 5. Haşimato Hastalığında Bağışık Sistemi Hastalıkları Gelişebilir

Haşimato Hastalığı olan çocuklarda, bağışık sistem hastalıkları [Romatoid Artrit (romatizma), Persiyöz Anemi (kansızlık), Vitiligo (cilt beyazlığı), Tip 1 Diyabet, Çölyak Hastalığı, Addison Hastalığı (Böbrek Üstü Bezi Problemi), Alopesi (Saç Dökülmesi) ve ITP (Pıhtılaşma Problemleri), Myastenia Gravis (kas hastalığı, ) gibi hastalıklar veya problemler] zaman içinde gelişebilir. Bu nedenle Haşimato Hastalığı olan hastaların düzenli takibi önemlidir.

 Haşitamo Hastalığı, ilk bakışta çok basit bir hastalık olarak görülse de çok değişik problemlere neden olabilmesi acısından önemlidir. Çünkü problemlerin çoğu erken tanı ve tedavi ile mükemmel sonuç alınmaktadır.

Anne ve babalara düşen en önemli görev, haşitamo hastalığı olan çocukların tanı, tedavi ve takiplerini ihmal etmemeleridir. Aksi halde çocuklarımız, gelecek yaşamlarında bazı olumsuz durum ve hastalıklara maruz kalmaları söz konusudur.

Ankara Çocuk Endokrinoloji Uzmanı olarak size ve çocuklarınıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Hotline
0850 474 28 05