Doç. Dr. Ediz YEŞİLKAYA 05-12-2022

Haşimato Hastalığında Tiroid Hormon Düzeyleri Normal Olursa

Haşimato Hastalığı, iyot yeterli olan bölgelerde çocuklarda en sık görülen tiroid hastalığıdır. Haşimato Hastalığı olan çocuklarda, çoğunlukla tiroid hormon seviyesi normaldir. Tiroid hormon düzeyleri normal olan Haşimato Hastalığı olan çocuklarda, tiroid hormon ilaçları (Euthyrox® ve Levotiron®) tedavisine ihtiyaç yoktur. 

Tiroid hormon düzeyleri normal olan Haşimato Hastalığıı olan çocukların %50-88 gibi büyük çoğunluğunda ilerleyen yaşlarda da tiroid hormon seviyesi normal kalmaktadır. Tiroid hormon düzeyleri normal olan Haşimato Hastalığı olan çocukların %15-40’ında zaman içinde tiroid hormon üretimi bozulmakta ve serum tiroid hormon düzeyleri düşmektedir (hipotiroidi). Bu çocukların tiroid hormon ilaçları (Euthyrox® ve Levotiron®) ile tedaviye ihtiyaçları söz konusudur.

Haşimato hastalığı olan çocuklarda, çoğunlukla tiroid hormon seviyesi normaldir.

Tiroid hormon düzeyleri normal olan haşimato hastalıklı çocuklarda, özellikle guatrı ve/veya yüksek anti-tiroid antikorları (anti-Tiroid Peroksidaz ve anti-Tiroglobulin) ve/veya çölyak hastalığı olan çocuklarda ileriki yaşlarda hipotiroidi gelişme riski yüksektir. Diğer taraftan tiroid hormon düzeyleri normal olan Haşimato Hastalığı olan çocuklarda yıllar içerisinde tiroid bezinde büyüme (guatr) ya da tiroid bezi içinde nodül gelişebilmektedir. Bu durumda tiroid kanseri gibi olumsuz durumlara neden olma riski nedeniyle önemlidir.

Tüm bu olumsuz durumlardan dolayı tiroid hormon düzeyleri normal olan Haşimato Hastalığı olan çocukların çocuk endokrin tarafından düzenli olarak takibi gereklidir. Tiroid bezinde büyüme (guatr) ya da tiroid bezi içinde nodül gelişip gelişmediğini saptamak için 6-12 ayda bir tiroid ultrason ile tiroid bezinin kontrolünün yapılması gerekli ve önemlidir.

Çocuklarda yeterli tiroid hormon üretimi olup olmadığını saptanması acısından 3-4 ayda tiroid hormon seviyeleri kontrol edilmelidir

Ankara Çocuk Endokrinoloji Uzmanı olarak size ve çocuklarınıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Hotline
0850 474 28 05