Doç. Dr. Ediz YEŞİLKAYA 10-10-2023

Endokrinoloji Muayenesi Nasıl Yapılır?

• Hormonlar, vücudumuzda büyüme, gelişme ve üreme gibi olayların sağlıklı olarak yapılmasında önemli rol oynayan kimyasal habercilerdir. 

• Hormonlar, vücudumuzdaki salgı bezlerinden salgılanmaktadırlar ve kan yoluyla diğer dokulara taşınarak etkilerini gösterirler. 

• Hormonlar, tüm vücudun çalışmasında etkili ve değerli olduğu için endokrin hastalıklarını araştırmak için tüm vücudun değerlendirilmesi önemlidir. Bu nedenle Çocuk endokrinoloji polikliniğine başvuran ve endokrin hastalıkları olma ihtimali olan çocukların detaylı muayene edilmesi önemlidir.

• Endokrin hastalıklar araştırılırken hastaların muayenesi esnasında bazı önemli noktalar da yok değildir. 

• Bebek, çocuk ve ergen hastalarda endokrin hastalıkların araştırılması esnasında ilk ve en önemli adım, özellikle büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesidir. Basit gibi görünen boy ve vücut ağırlığı ölçümü, birçok endokrin hastalık için önemli ipuçları verebilmektedir. Örneğin çocuğun boyunun yaşıtlarına göre uzun ya da kısa olması veya vücut ağırlığının az ya da çok önemlisi değerli bilgiler verir. Diğer taraftan boy ile vücut ağırlığı arasındaki ilişkiler de olası endokrin hastalıklar acısından yol göstericidir.

• Boy ve vücut ağırlığı ölçümünden sonra endokrin muayene esnasında en öncelikli muayene noktaları kızlarda genital organlar ve meme muayenesi, erkek çocuklarda testis ve penis muayenesi ile koltuk altı ve kasık bölgesi muayenesidir. Genital ya da ergenlik muayenesi olarak adlandırılan bu muayene ile çok önemli bilgiler elde edilir. Çocuğun ergenliğe girip girmediğini ve gelişimi ile ilgili her hangi bir problem olup olmadığı ortaya konabilir. Hatta bu muayene ile ergenliğin başlayıp başlamadığı, bundan sonraki süreçte çocuğun ne kadar uzayacağı veya ne zaman ergenliğini tamamlayacağı bile ön görülebilir.

• Diğer bir önemli muayene noktası, tiroid bezi muayenesidir. Tiroid muayenesi ile tiroid bezinde büyüme, nodül, kıvam vs. özellikler saptanabilir. Tiroid muayenesi, olası tiroid problemleri hakkında da değerli bilgiler verir.

• Kol uzunluğu, bacak uzunluğu, oturma yüksekliği vs. ölçümler ile kemik gelişimi hakkında bilgi edinilmektedir. Ayrıca kemiklerin şekilleri ve kırılganlıkları da değerlidir.

• Ayrıca çocuğun başından ayak tırnaklarına kadar her yerde saptanan her değişik özellik, olası endokrin hastalık için ipucu olabilir. Mesela saçların cansız ve kırılgan olması ve çok dökülmesi, derinin kuru, soğuk ya da sıcak olması, cilt lekeleri vs. birçok endokrin hastalığın tanısında önemlidir.

Ankara Çocuk Endokrinoloji Uzmanı olarak size ve çocuklarınıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Hotline
0850 474 28 05